Linux操作系统管理及应用 扫二维码继续学习
---纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行---

1.vi3 种模式:编辑模式、插入模式、命令模式

[展开全文]

1.linux标志是企鹅,完整实现。

2.1991.10.5---linux诞生。

3.GNUS是“GNU`S Not UNIX 的缩写”。

4.linux是免费、自由、开放的操作系统。

5.支持多种硬件平台、多任务多用户。

[展开全文]